Antimateria i universum

Under sektionen "Kvantmekanik" beskrevs hur man i laboratorier skapar antiväte.

Forskarna var till en början inte säkra på att antimateria existerade i universum, men antog att hälften av all materia var antimateria, eftersom det skapades parvisa partiklar av materia - antimateria i laboratorier. Om universum bestod av endast materia, skulle teorierna inte stämma.

Man kom till en början inte på hur man skulle kunna observera antimateria i universum, för både materia och antimateria utsänder samma slags ljus.

Man fantiserade om att farkoster råkade komma in i galaxer med antimateria eller hur en utomjording bestående av antimateria besökte oss och tänkte ta oss i hand: farkosten respektive individerna som skakade hand skulle därmed förintas. Ett tag trodde man att kvasarerna med sina våldsamma energiutbrott var kollisioner mellan materia och antimateria, men vad som orsakar kvasarernas våldsamma energiutveckling har man kommit underfund med: det är ett jättestort svart hål som slukar allt i sin närhet.

Man kom så småningom på en metod att upptäcka antimateria ute i universum: en viss kemisk bindning polariserar ljuset åt ena eller andra hållet, beroende på om det är vanlig materia eller antimateria. Man upptäckte mycket riktigt galaxer av antimateria, men märkligt nog mycket få sådana. Först trodde man att vanlig materia var samlat i vår närhet och antimaterian fanns på annat håll i universum; men ju mer man letade, ju mindre proportion antimateria hittade man.

Man spekulerar i om det bildas en miljard partiklar av antimateria, bildas det en miljard en vanliga partiklar. Det är den obalans som råder. Men denna lilla obalans är alldeles för liten för at universum skulle bildas: det skulle då bara ha bildats en galax. Antalet galaxer är 500 miljarder. Ref.: llustrerad Vetenskap 12/2013

Det betyder också att proportionen materia i förhållande till antimateria är ett mått på tidens gång.

En grupp forskare vid Cern har konstaterat att det är kaonen som styr att det blir mer materia än antimateria: vid kollision mellan protoner och antiprotoner bildas det kaoner och antikaoner: dock sönderfaller antikaonen en stund senare. Ref.: Ny Teknik 51-53/98.

Länk