Gyro

Ref: Föredrag av Hans-Uno Bengtsson 9 maj 06 för Skånska Ingenjörsklubben.

Kompasser är omöjliga att använda på Ubåtar, då skrovet är magnetiskt. Det går heller inte att använda kompasser i närheten av polerna, oavsett om skrovet är magnetiskt eller ej, eftersom avvikelserna vid polerna blir alltför stor. Lösningen är därför att använda ett gyro, som pekar mot en viss riktning i rymden, oavsett om man färdas runt jorden. Einstein var med och utvecklade ett gyro, som han fick patent på. Förutom att granska patent fick Einstein igenom en del patent själv.

Nu är det så, att om ett skepp färdas jorden runt, kommer inte gyrona tillbaka exakt i det ursprungliga läget. NASA experimenterar för närvarande med gyro på satelliter som går runt jorden: för varje varv runt jorden slår gyrona på 6,6 bågsekunder. Till detta kommer 0,042 bågsekunder på grund av att rymden kröker sig.