Casimireffekten

Den holländske fysikern Hendrik Casimir kunde påvisa vakuumenergin 1948. Om man placerade två metallskivor mycket nära varandra under vakuum, skulle de tryckas ihop av vakuum-energins virtuella fotoner, det vill säga ljuspartiklar. Utanför plattorna kommer det att finnas fler fotoner än vad det finns plats för mellan plattorna: därför kommer plattorna att tryckas samman. Först 50 år senare lyckades den amerikanske fysikern Steven Lamoreaux mäta trycket mellan plattor, som hade ett avstånd av 0,75 miljondels meter: trycket var en miljarddels newton - en newton är 1/100 000 av det normala atmosfärstrycket. Trots att det var en väldigt liten effekt, stämde det mot Casimirs förutsägelser.

Då man börjar tillverka detaljer med mikromekanik, får man inte bortse från Casimir-effekten. En 500 kvadratmikrometer stor gungbräda vickar, om ett föremål förs 70 nanometer intill gungbrädans ena ände: det får inte plats så många fotoner där. Ref.: Ny Teknik 47/01.

Länk