Tidsfärder

Tidsfärder är enligt mig inte möjligt. Då skulle du i dag åka tillbaka i tiden till i går och hälsa på dig själv. Men det betyder att det vid ett visst tillfälle skulle finnas två ex av dig själv. Dessa två ex av dig skulle kunna åka tillbaka i tiden och hälsa på sig själva. Då skulle det vid ett tillfälle finnas fyra ex av dig själv. Och så vidare. Håller man på så skulle det finnas miljarder kopior av dig själv. Var ska alla dessa individer stå?

Eller om någon tar med sig en spann jord och åker tillbaka i tiden eller in i framtiden? Ett tag finns det ett hål i jorden, ett tag finns det inte där.

De tidsresor som talas om vid svarta hål är också svåra att bevisa. Vem vill åka in i ett svart hål och hur rapporterar man därifrån?

De tidsresor som också nämnts är att vissa partiklar färdas fortare än ljuset, är inga tidsresor: då skulle man färdas i tiden också om flygplanet kommer fram tio minuter för tidigt.

 

UFO

Allt vad som nämnts innan har bevisats genom observationer eller kalkylerats fram med matematiska ekvationer. Med matematikens hjälp kom man fram till att planeten x (senare döpt till Pluto) skulle existera. Men en ekvation kom man också fram till att antiprotonen skulle existera, innan man hade börjat leta efter den.

Men något framsteg för UFO har inte skett sedan 1947, förutom att UFOn videofilmas mer nu. Länk Länk

Vad jag inte förstår: varför lägga på musik-effekter? Hade jag filmat ett UFO, eller ett misstänkt sådant, hade jag lagt upp filmen på Youtube utan musikeffekter.

 

Utomjordingar

Även här omotiverad pålagd musik. Samt: denna typ av film dök inte upp förrän man kunde animera dinosaurier i filmen Jurassic Park. Länk Länk

Arthur C Clarke, mannen som skrev “2010” och lanserade idén om kommunikationssatelliter, har kommit med en mängd intressanta uttalanden och slutsatser, bland annat denna:

Antingen är vi ensamma i universum, eller så finns det intelligent liv där ute. Bägge alternativen är mig lika skrämmande.

Man kan anta att det finns ytterligare en planet med intelligent liv i vår galax. Det är också rimligt att anta att denna kolonisation med tiden bygger rymdskepp, så att de kan kolonisera andra lämpliga världar. Vidare kan man anta att utomjordingarna finner två nya världar att kolonisera inom 1000 år. Rimligtvis har de acklimatiserat sig på de nya världarna efter 1000 år och drar vidare. Det betyder att man har hittat ytterligare fyra nya planeter att bo på efter ytterligare 1000 år. Detta leder dock till att alla lämpliga världar i Vintergatan är koloniserade efter 1 miljon år! Ref.: Är vi ensamma?, Paul Davies, bokförlaget Rabén Prisma 1995.

 

Bortrövande

4,2 miljoner amerikaner anser sig ha blivit kidnappade av UFOn. Gäller samma förhållande för resten av världen, har 100 miljoner människor blivit kidnappade. Ref.: Illustrerad Vetenskap 10/98.

 

Charles Fort

Charles Fort samlade på alla märkligheter. Det finns ingen förklaring på fenomenen, utan bara en samling. Länk

 

Area 51

Norr om Las Vegas finns en hemlig militärbas som kallas Area 51. Det är ett hemligt testområde från vilket det syns mystiska ljusfenomen på himlen, robotar lyfter och kommer på avvägar, flygplan kraschar, svampmoln syns och plötsliga utbrott av sjukdomar inträffar bland boskapen. Området existerar inte på kartan. Det närmaste en civil person får komma området är 40 km. Den som överträder gränsen till det förbjudna området riskerar 5 000 dollar i böter och upp till ett års fängelse.

Många misstänker att området är en bas för UFO-forskning. Civilpersoner vallfärdar till Rachel, det närmaste samhället, för att vittna om vad de sett, utbyta misstankar och debattera.

Ref.: Illustrerad Vetenskap 12/99.

Länk Länk

 

Cirklar i säven

Cirklar i säven har funnits i alla tider och i alla världsdelar. Liksom för UFO påstår man att de dök upp först under andra världskriget, men de har alltid förekommit: 1946 ökade de i antal för att bli riktigt uppmärksammade. På 70- och 90-talet ökade de i antal ännu mera, ungefär hundrafalt, och blev samtidigt mycket komplicerade. Man hittar numera en cirkel varje dag i England. I stället för enkla cirklar blev det variationer på cirklarna, som flera ringar inuti varandra, cirklar med vidhängande symboler, cirklar i form av fraktaler, men även stilistiska symboler som cyklar. 26 länder har rapporterat 5000 cirklar. Ref.: Illustrerad Vetenskap 2/97.

Länk

Det finns flera teorier om hur cirklarna uppstår. De vanligaste teorierna är att de kan vara skapade av UFO, elektriskt laddade fenomen, lustigkurrar eller hemligt vapen.

Hemligt vapen kan vi avfärda med en gång, då tekniken för att framställa sådana cirklar inte fanns 1946. Vidare förekommer cirklarna lika gärna på allmänna platser som intill hemliga baser. Cirklarna är slumpmässigt placerade: ibland kan de gå över en väg.

Ett TV-program visade hur fanatiker med ögonbindlar gick runt med slagrutor och påstod sig känna ovanliga krafter inuti cirklar. Jag anser att de flesta nog anser sig känna märkliga krafter, bara någon talar om för dem var de befinner sig. Personerna med ögonbindlar hade också en seende ledsagare: nog märker man väl att ledsagaren börjar rycka till då man håller på att gå ut ur en cirkel?

Däremot visade TV-programmet en neutral analys: stärkelsen från säden visade ett avvikande mönster, om axen var plockade inuti en cirkel eller utanför.

TV-programmet visade också hur man såg skillnad mellan äkta och konstgjorda cirklar. En äkta cirkel har stråna böjda, som om en stark vind pressat ned vegetationen: ofta är stråna dessutom flätade in i varandra. Man förvånas ofta över att grödan fortsäter växa obehindrat. Ibland är grödan varsamt uppryckt, utan att rötterna skadats.

På en konstgjord cirkel är stråna knäckta, som om de var nertrampade.

Visst förekommer det bluffmakare. Doug Bower och Dave Chorley avslöjade för massmedia att de nattetid trampat upp cirklar i säven. Som förklaring till hur man en beckmörk natt kan göra cirklar och raka linjer, förklarade de med att man knyter ett rep till en nedslagen stolpe, så får man en perfekt cirkel. Vidare har man en skärmmössa med en ståltrådsögla: med den påstod en av bluffmakarna sig kunna gå spikrakt, orienterande sig efter ett upplyst fönster eller någon silhuett på den mörka horisonten. De förklarade inte hur de trampade upp komplicerade figurer som fraktaler.

 Det förvånar mig också att markägarna tillåter folk trampa ner grödorna.

Det förekommer också att vegetationen saknas eller är bränd i en cirkel.

En kvinna i det omnämnda TV-programmet förklarade hur hon bevittnat hur en cirkel blev till: det var ett elektrisk brummande fenomen över åkern, följt av blixturladdningar och ljussken På morgonen var det en perfekt cirkel i fältet. Andra vittnen har sett ljuskonor från himlen: det är då avgjort UFO som har format figurerna. Vittnen rapporterar att figurerna skapats på 10 - 15 sekunder. Många rapporterar också runda guldglänsande klot svävande över fälten: morgonen därpå har cirklar skapats där kloten setts sväva.

Några förklarade sig ha sett ljussken över en sjö. På morgonen fann de vassen böjd i en cirkel. Då man skulle gå ut för att undersöka saken närmare, sjönk man ner till knäna i vatten och dy: ingen hade kunnat trampa ner vassen där.
Många av de komplicerade figurerna uppträder i närheten av eller pekar mot gamla kultplatser, till exempel Stonehenge; men återfinns även intill gamla gravhögar. En kulle i England kallas “Golden Ball Hill”, alltså “Den gyllene kulans kulle”. Kanske finns det ett samband med gammal kunskap och budskap?

Vissa anser att figurerna föreställer kommunikation mellan stjärnor, planeter eller andra världar, men de kan även betyda materia, atomer och kemi. Vissa figurer föreställer två eller tre månskäror inuti varandra: här är det avgjort ett planetsystem man vill visa upp. Andra figurer visar linjer mellan geometriskt uppställda cirklar: här är det förmodligen ett maskineri eller kemiska bindningar man vill visa upp. En tredje sorts figurer visar en dubbel flagga på en stång, som är fäst på en cirkel: man kan dra slutsatsen att man vill visa det exciterade tillståndet hos en atom.

Det finns massor av bilder på Internet, från fotografier till skisser, som visar dessa cirklar: med dessa kommer olika personliga tolkningar. Vissa figurer föreställer en stor cirkel med en liten intill; sedan finns det figurer med två, tre och fyra små cirklar i en bana runt den stora. Man tolkar det som om det gällde symbolerna för väte, helium, litium och beryllium. Andra figurer visar två banor runt en stor cirkel: man tolkar det som det exciterade tillståndet hos en elektron eller planetbanor runt en sol. En del figurer visar flera, delvis uppskurna skal runt en cirkel: man tolkar dessa som en atom med elektronskal. Det finns också figurer som tolkas som planeter runt solar, där man ibland kan se en planet som exploderar.

Vad som också slår mig är avsaknaden av signaturer och porträtt (självporträtt) av de som gör figurerna; samt varför en sådan högteknologisk kultur inte ristar meddelanden i sten: då hade vi inte haft mycket att debattera längre.

 

Sfinxen på Mars

Då NASAs sond Mariner 9 i maj 1971 fotograferade av Mars yta, fann de att ett av fotografierna visade något som såg ut som ett huvud: NASA kallade bilden helt enkelt “huvud”. Därmed fick UFO-entusiaster vatten på sin kvarn. Nu ska det påpekas, att det finns mängder med naturliga bildningar på jorden, som ser ut som huvuden, till och med porträttlika. Namnet på bilden döptes om, eftersom det skapats hysteri. NASA slätade över det hela med att visa ett annat foto över samma område, som inte visar ett ansikte alls. Kritikerna menar att det inte alls är samma område, utan man försökt släta över det hela. NASA visade då upp en tredje bild av samma område: detta visar samma ansikte, fast med annan skugga. Här är ansiktet mycket plattare och knappast iögonfallande. Om bara denna bild visats, skulle den förmodligen inte väcka uppmärksamhet. Länk. Ref.: UFO Diaries, UFO-fenomen TV-serie på TV 3.

Designbyrån Onformative låter Google Faces söka igenom bilderna från satelliter över jorden. En hel del ansikten går att urskilja. Länk

 

Pyramider

TV-programmet UFO Diaries tar också upp en del märkligheter angående pyramiderna på jorden, speciellt den största, Cheopspyramiden. Den är 42 våningar hög och har samma basyta som 20 fotbollsplaner. Varje stenblock väger 2,5 - 10 ton. Det tog 20 år att bygga den. Detta innebär att var 3,5:e minut, dygnet runt, får ett stenblock sättas på plats. En normal byggnad sjunker 15 cm på 100 år. Cheopspyramiden har sjunkit 1 cm på 5000 år. I dag är man glad över om man kan få en 230 m lång byggnad att slå på 15 cm. Cheopspyramiden slår på 0,5 cm. Ref.: UFO Diaries, UFO-fenomen TV-serie på TV 3.

Vetenskapen Värld visade hur man kan dra upp väldiga stenbumlingar på båtar och frakta dem på Nilen. Man har ingen dokumentation om hur pyramiderna byggdes, annat än att man släpade stenbumlingar på medar. Man har också hittat resterna av en ramp vid en pyramid. Innehållet i rampen var mer än själva pyramiden. Om man inte rullade stenarna på stockar, fanns det ingen risk att de gled bakåt. Men det måste vara ganska tät trafik på rampen.

 

Filadelfiaexperimentet

Filadelfiaexperimentet är en skröna. Avsikten med experimentet var att under andra världskriget göra saker osynliga för radar, underförstått fiendens radar, vilket med detta experiment skedde genom att påverka (avlänka) radarvågor. Kritiker menar att det är en överdriven historia: experimentet handlade bara om att göra fartygsskrovet omagnetiskt, för att hindra minor att fastna på det.

Länk Länk Länk

Boken är intressant, full med understrykningar och dubbla understrykningar för vart tredje ord. Författaren är Carlos Allende alias Carl M. Allen.

 

Stympning av djur

Ännu ingen förklaring. Länk