Andra universa

I avsnittet Universums Expansion nämndes att konstanterna är just lagom.

Jag ska inte ta upp ämnen som att vi just har tre dimensioner här eller att tiden bara går åt ett håll, men visst är det märkligt att konstanterna i vårt universum är just lagom: gravitationen, det radioaktiva sönderfallet, universums massa, universums expansion med mera är just lagom.

Kan det vara så, att universum liksom en växt kämpar för att överleva? Den har tid att anpassa sig och laborera med krafterna. Just med de nämna krafterna i balans fungerar det mycket bra. Men det finns andra lösningar.

Jag såg ett vetenskapsprogram på TV, där man jämförde alla universa med en ost: osten bestod av alla möjliga partiklar, som vi inte riktigt kan uppfatta, men i ett av hålen i osten skulle vårt universum finnas. Vi kan ana att utanför vårt universum, utanför synranden, kan det finnas annan materia, eller andra konstanter.

Länk