Exempel på IQ-tester   Examples of IQ tests
     
 

 

 

?
 

A

 

B C D
 

 

 

 

 

 

 

Pricken vandrar tydligen ett steg till höger i taget. Rätt svar är alternativ B.   The dot takes one step at a time to right. Correct answer should be alternative B.
     
 

 

?
 

A

 

B C D
 

 

 

 

 

 

 

 

Här finns en svart prick och en svart på samma plan. Alla tar ett steg i taget. Alternativ D verkar vara korrekt. Alternativ C verkar vara för långsökt, att pricken skulle stanna upp i vandringen. Men även alternativ B kan vara rätt, om vi får en ledtråd, att en av figurerna växlar färg vid en kollision. Ledtråden saknas dock. Dock får man även ha detta i åtanken.   Here we found one black dot and one black square taking one step at a time. Alternative D seems to be correct answer. Alternative C seems to be unlogic, that the movement should stop. But alternative B should also be correct, if we got a hint of one of the figures changes colours when collide. Since this hint are missing, alternative B seems to be unlogic, but keep this alternative in mind!
     
 

 

?
 

A

 

B C D
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här har vi en ny spelregel. Vad händer med pricken då den nått kanten? Jo, den fortsätter från andra kanten. Alternativ B är rätt. Detta är det vanliga i IQ-tester. Möjligen kan också alternativ D vara rätt, att pricken söker vidare längs kanten, men då måste man få en ledtråd om spelregeln först.   One new rule. What happens when the dot reaches the edge? On normal IQ-test the dot will appear on the opposit edge. Alternative B is correct. Alternative D might be corrext, if we got a hint of this rule. But as it don´t exist, we might forget this rule.
     
 

 

?
 

A

 

B C D
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som vi lärt oss av de föregående vanliga reglerna på ett IQ-test, så är alternativ B rätt. Svart prick och svart kvadrat möts på samma ställe.   As we learned from previous examples altenative B is correct. Black dot and black square meets in same spot.
     

 

?
 

A

 

B C D

Pricken rör sig ett antal steg. Eller så tar den ett steg, medan brädet roterar ett kvarts varv. Rätt svar är A: vi är tillbaka till utgångsläget.   The dot takes a number of steps. Or: the dot takes one step while the board rotates, Correct answer is A: back to start position.
     

?
 

A

 

B C D

En mer pjäs på planen. I detta fall en triangel. Vi får också veta att triangeln roterar vid varje steg. Korrekt svar är D. Normalt är kvadrat, cirkel och triangel svarta; här är de olika grå för åskådlighetens skull.   One more figure at the stage. In this case a triangle is added. And more: the triangle rotates in every step. Correct answer is D. Normally all three figures are black; here in different greys just to clearify.

?
 

A

 

B C D

Denna är en vanligt förekommande figur i IQ-tester. Man kan tänka sig en vit pannkaka, delad i fyra delar. Ovanpå den placeras en bit grå pannkaka. Denna del vrids ett kvarts varv i taget. Rätt svar är A. Men man kan också tänka sig att hela figuren vrids. Eller att det underst finns en grå pannkaka, och man ovanpå den placerar 3/4 vit pannkaka.   A new figure, common in IQ-tests. Think of a white pancake, divided in four equal parts. On top of this is placed a quater of a grey pancake. It turns one step at a time. Alternative A is correct. Or you may think as the whole figure rotates. Or you have a grey pancake in the bottom an 3/4 white pancake on top of it.

 

?
 

A

 

B C D

I botten har vi en halv svart pannkaka och en halv vit pannkaka. Ovanpå denna är en halv grå pannkaka, som vrids ett steg moturs i taget. Rätt svar är C.   First layer is a half black pancake and a half white pancake. On top of those are a half grey pancake, rotating counter clockwise. Correct answer is C.
I IQ-tester är ofta delar av översta och understa lagret i samma färg eller färger.   In IQ-test has often parts of the lower and upper layer same colour or colours.