Målningar   Paintings
     
Ej till salu   Not for sale
     
     
En av mina första. Målad med pensel. Sturup.   One of my first. Painted by brush.
     
     
     
Akvarell på svart papper. Restaurangen vid Bantorget, Lund.   Water colour on black paper.
     
     
     
Rövarekulan, Rolsberga. Olja, kniv.    
     
     
     
Trollskogen Torna-Hällestad.  Olja, kniv    
     
     
Forsakar. Olja pensel + kniv.    
     
     
     
En rolig sak. Det går att måla av väggen bakom tavlan, vare sig det är en tegelvägg eller tapet. Nu mätte jag tegelstenarna på väggen, men la färg och struktur på minnet. Jag målade tavlan på annan plats. Hade jag målat på plats, hade jag hållit på tills den smält in fullständigt, men nu smälter den inte in helt. Kan vara en bra övning! Målat med palettkniv och pensel.   Painting "The wall". Fits almost all walls. Painting just to catch ones eyes, for fun and as an exercize. If you want, you can adjust until the painting just melts in to the background. But it didn´t succeed proper, since I did not painted it in place. For fun you can give such painting as a gift. Made by palette knife and brush.
     
     
     
Höst, Rövarekulan. Såld. Olja, kniv. Köparen bytte till svart ram. Effektfullt.   Autum. Röverekulan, Rolsberga. Oil, knife. Sold. Purchaser changed to black frame, very appealing.
     
     
Omöjlig figur. De flesta "stickor" målade i olja. En del, som går ur tavlan, är av trä.   Impossible figure. Most "wooden sticks" painted in oil. Some sticks, jumping out from canvas, made of wood.
     
     
     
Lund, Tomegarpsgatan. Aprikosfärgad bakgrund, längst bort tunna penseldrag, närmaste detaljer med kniv. Såld.   Lund, Sweden. Background apricot colour, distance part with a soft brush, closest with painting knife. Sold
     
     
     
Kvarndammarna, Ekeby. Olja, kniv. Såld.    
     
     
     
Granskog, Gyllebo. Olja, kniv. Såld   Spruke wood, Gyllebo. Oil, knife. Sold
     
     
     
Vid S:t Olof. Olja, kniv. Såld    
     
     
     
Forsakar. Olja, kniv. Såld    
     
     
     
Rövarekulan, Rolsberga. Olja, kniv. Såld    
     
     
     
Häckeberga. Olja, kniv. Såld    
     
     
     
Sjöbo. Olja, kniv. Såld    
     
     
     
Kvarndammen, Forsemölla, vid Östra Vemmerlöv. Olja, kniv. Såld    
     
     
     
Lund, Lilla Fiskaregatan, Gleerups. Olja, kniv. Såld    
     
     
     
Omöjlig figur 1. Olja, pensel. Såld   Impossible figure 1. Oil, brush. Sold
     
     
     
Omöjlig figur 2. Olja, pensel. Såld   Impossible figure 2. Oil, brush. Sold
     
     
     
Skördemotiv. Olja, kniv    
     
     
     
Billebjer, badplatsen. Olja, kniv. Såld    
     
     
     
Vnterlandskap, Eslöv. Olja, kniv. Såld   Winter landscape, Eslöv. Oil, knife. Sold
     
     
     
     
Ett lätt snöfall i Lund. Duken målade jag först svart med akryl. Sedan pensel eller kniv, olja, ovanpå detta. Fotspåren målade jag först mycket tunt vitt, sedan maskeringsvätska. Ovanpå detta kniv, sedan drog jag bort maskeringsvätskan.   At last some snow in Lund. I painted the canvas black, in acryl. Then applied oil colour with brush or palette knife. I made footprints by a thin layer of white oil colour, then masking fluid. On this oil colour with palette knife, then removed the masking fluid.
     
 
     
Omöjlig figur. Triptyk. Hålls ihop med supermagneter. Kan hängas på två spik. Oinramad. Den längst till vänster kan placeras längst till höger, vilket kan upprepas.   Impossible figure. Triptysh. The three parts held together with super magnets. May be hanged to the wall with only two nails. No outer frame. The third part to the left may be placed to the rigt, which may be repeated.
Hur jag skapade tavlan. Länk   How I did the painting. Link
     
     
Torup. Olja, kniv. Såld   Torup, outside Malmö. Oil, knife. Sold.
     
     
Rövarekulan, Rallarrosor. Olja, kniv. Såld.    
     
     
     
Omöjlig figur.   Impossible figure.
Hur jag målade den   How I painted it
     
     
Skördemotiv. Utanför Dalby söderkog, västerut. Såld.    
     
     
     
Målarkamraten Ingrids fritidshus i Kivik. Akvarell. Kraftigt snöfall påsken 2018. Såld   Painting friend Inrids country house in Kivik. Water colour. Heavy snowing Easter 2018. Sold.
     
     
     
Lund, Kyrkogatan. Domkyrkan till vänster. Akvarell/Gouache på svart papper. Mellanrum mellan gatstenar: maskeringsvätska.  

Lund. Cathedral to left. Water colour/Gouache on black paper. Gap between the stones in the street: masking fluid.

     
     
     
Granskog efter en regnskur. Österlen. Akvarell och Gouache på svart papper.   Fir forest after some rain. Water colour and Gouache on black paper.
     
     
     
Soluppgång Österlen. Olja, kniv.   Dawn. Oil, knife

Home