Korsord

Hur man konstruerar

I dag är det lättare än någonsin att konstruera korsord, eftersom det finns hjälp på Internet. Man slipper mödan att slå i böcker.

Letrådarna eller nycklarna är de ord som hjälper lösaren att klara av korsordet. Ofta skriver man dem så klurigt som möjligt, för att lösaren ska få det svårt.

Titta på Youtube och sök på Korsord

Länk

Titta på Wikipedias förklaring om korsord

Länk

Titta på en hemsida där man förklarar korsord

Länk

Titta också på Uffes hemsida

Länk

 

Självgenererande korsord

Vi ska titta på det allra enklaste sättet att göra korsord, ett program som skapar korsord åt dig.

Ladda ner programmet

Eclipse Crossword

Länk

Nackdelen är att du måste skriva in alla orden och nycklarna själv.

Jag har roat mig med att skriva ett skånskt korsord.

Men jag har även gjort korsord på tema norsk-svenska, slang, teknik och så vidare.

Programmet genererar ett korsord som ser ut så här:

Det vill säga: man får ett korsord med en massa svarta rutor och utan raka fina kanter.

Har man väl lagt ner mödan att skriva in en massa ord med ledtrådar, spottar programmet ut en massa korsord.

Är man inte nöjd med första förslaget, ber man programmet göra ett alternativ.

 

Konstruera egna korsord

Börja med ett rutat papper.

Du kan också använda programmet Excel, om du är väl förtrogen med det.

Skapa kvadratiska rutor med ram runt.

Bestäm storleken på korsordet.

Använd programmet Kryssakuten.

Länk

Här finns en stor mängd svenska ord.

Börja med de längsta orden. Fyll kanterna i ditt korsord.

Dela därefter upp korsordet i kortare och kortare ord.

Kom ihåg att du ska ha plats till ledtrådarna!

Vissa gör korsorden helt i Excel. Jag klarar inte av att rita pilarna där.

Jag skriver därför ut ett Rutnät i Excel, med ungefär 2 cm stora rutor.

Ledtrådarna skriver jag med tunn svart penna.

Och lösningen med en bred penna med färg.

Därefter skannar jag in det i datorn.

I datorn har jag två varianter:

Ett där jag tagit bort all färgad text.

Och en variant där jag ändrat all färgad text till svart.

 

Varianter

Jag har även gjort ett korsord, där alla ord innehåller bokstaven X. Det finns tillräckligt många ord med den bokstaven, för att det ska gå.

Jag har även gjort korsord där alla ord innehåller bokstaven W.

Det finns inte så många ord, som innehåller bokstaven Z eller Q, men det går kanske det också?

Det finns för många ord som innehåller bokstaven C, så det var inte roligt.

 

Två bokstäver i varje ruta

Alla ord måste därför ha ett jämnt antal bokstäver. Kul att göra och kul att lösa!

 

Två ex av varje ledtråd

Ledtråden "Har kor" kan ha lösningarna "KYRKA" samt "HORN".

Det ska in på två olika ställen i korsordet. Det blir en massa luckor i korsordet, men det är kul att göra som omväxling.

Jag kallar det "Need 2" i brist på annan benämning.

 

Två ex av varje ledtråd diagonalt

Här har jag inget namn än på versionen.

Här kan man använda Excel direkt.

Fundera ut en ledtråd, som kan tolkas på två olika sätt. Skriv in den i en ruta.

Lösningen är både vågrät och lodrät. Pilar ritas inte ut.

Här har man nytta av Synonymer på Internet.

Länk

Så gäller det att avsluta korsordet. Jag har ingen bra lösning på det, annat än knyta ihop ändarna på diagonalen, det vill säga ledtråden längst ner till vänster är detsamma som längst uppe till höger. Men jag har inte lyckats riktigt bra med det.

Korsordet innehåller inga pilar.

Här kan man anta att ett nytt ord lodrätt är RAKKNIV samt ett nytt ord vägrätt är BACKNING.

Sedan gäller det att fundera ut synonymer.

Än så länge går det lätt, men har man för långa ord, blir det svårt att konstruera.

Ibland blir synonymerna långsökta. Jag hade en ledtråd i ett korsord: "Står i kök". Det blev KOCK lodrätt och STOL vågrätt.

 

 

Alla ord är palindrom

Här har man nytta av korsordslexikon på nätet

Länk

 

Alla ord innehåller en siffra

Här är två varianter.

En variant är att ordet uttalas som en siffra eller ett tal, utan att egentligen betyda ett tal.

Exempel är R8, PL8K, STAN9L, STA10N, GURG11TTEN, 100S, KAK1000.

Här lägger man lämpligtvis alla ord som innehåller alla siffror utom EN och ETT i en fläta. Sedan fyller man på med ord som innehåller EN och ETT, för det finns mängder med dem.

 

Andra varianten är att alla ord innehåller en siffra eller ett tal, och ska tydas just som ett tal.

Exempel: K2R, H43, V65

 

Homogenkorsord

R O
Ö S

 

N E R
A D A
V A D

Och så vidare

Här fick jag ta Excel till hjälp för att jämföra och gallra.

Mensa har homogenkryss, på sådär 7*7 rutor.

Sök på Internet - Mensa Homogenkryss