Världsalltets fenomen och gåtor

Atomer och mindre

Universum och större

 

Inledning

Det började med ett tidningsurklipp då de knallade runt på månen. Jag samlade allt i en pärm. Då den blev full efter ett tiotal år, sammanställde jag det, i ett fåfängt försök att ge ut en bok.

Jag har min kära mor att tacka för mitt astronomiska intresse. Det var också hon som som gav mig det första tidningsurklippet, en ny Sydsvenska, eftersom jag slängt den jag läst. Det första steget på månen.

Jag och min mor besökte min morbror 1957. Det var nedsläckt. Hans familj satt klistrade vid radion. Ingen fick prata. Sputnik 1 var uppe.

Allt jag ser och hör åker in här, förutsatt det passar in. Ständiga uppdateringar.

Plus mina egna funderingar.

 

Atomkärnan består av protoner och neutroner. Dessa består i sin tur av kvarkar. Kanske man kan dela kvarkarna i ännu mindre delar?

Till detta kommer den berömda Higgs berömda Higgspartikel, som orsakar massa.

Man kan dela upp elektronen i tre delar: spinn, laddning och orbital (vilket elektronskal den hör hemma i).

Med uppdelningen av atomen i smådelar tror man sig förstå hur atomerna och universum är uppbyggt. Trots man hittat en uppsjö av småpartiklar inne i atomerna.

Protonen är så liten att den är omöjlig att fotografera av. Trots detta är det intressant att känna till antalet protoner som ingår i en atom, eftersom antalet protoner motsvarar antalet elektroner i atomen. Antalet elektroner återspeglar hur atomen uppför sig elektriskt, kemiskt med mera: man kan därmed göra praktiska tabeller. Dessa tabeller har återkommande variabler: man kan i förväg uppskatta hur en ännu inte skapad eller upptäckt atom kommer att uppföra sig, vilket kan underlätta skapandet eller letandet.

Berövar man en atom en elektron, blir atomen positivt laddad. Får atomen en extra elektron, blir den negativt laddad. Men vad som är positivt och negativt för laddning och elektricitet är bara godtyckliga benämningar: det motsvarar till exempel inte positiva och negativa tillgångar vid en budget. Det är inget som säger att det måste bli “minus” om vi har en elektron för mycket. Det är bara en godtycklig benämning på laddningen.

Då man brutit ner atomen i allt mindre beståndsdelar, står man inför problemet med benämningar. Småpartiklar kom att benämnas som “sär” och “charm”. Kvarkarna i en proton eller neutron kom att benämnas “grön, röd och blå, trots att  kvarkarna inte sänder ut ljus, utan det är elektronerna som gör det: ljuset har en våglängd som är miljoner gånger större än dessa små partiklar.

Vi  fascineras av det som är näst intill omöjligt att upptäcka och klargöra: det är spännande att se om atomen har ännu mindre beståndsdelar än vad man hittills har upptäckt. Det är spännande om man kommer till en kant i universum.

 

Så till ett par av mina egna funderingar:

Då man riggar upp en lång pendel på en av jordens poler, fortsätter pendeln att svänga i en och samma riktning mot en fix punkt i rymden, trots att jorden under den långsamt vrider sig och trots att pendeln vred sig med jorden fram till det ögonblick du släppte den. Vad går det för signal mellan rymden och pendeln, som talar om vad som “är rakt fram”?

Då man skickar upp ett atomur i en rymdraket, saktar uret sig, beroende på att det färdas fortare än vad det gjorde på jorden. Hur vet uret hur fort raketen rör sig?

Varför har vi inte kommit någonstans med forskningen av UFO sedan 1947? Allt annat går framåt.

Varför finner vi inte gamla grottmålningar i grönt och blått? Nog kunde grottmänniskorna hitta eller framställa grön och blå färg.

 

Det ska också nämnas att en hel del av bilderna gjorde jag för 20 år sedan. Jag gör inte om det! Jag hade tydligen en massa överloppsenergi då.

 

Jag var tvungen att bryta ner hemsidan till olika sidor

Atomer

Kemi

Vatten och is

Nya sorters material, magnetism, vakuum och luft

Kvantmekanik. Vad kvarkar består av. Vad elektroner består av.

Färg och ögon

Gravitation Higgspartikeln

Elektromagnetism

Fusion och fission

Ljus Laser

Hologram

Vintergatan och andra galaxer

Universums expansion, andra avståndsbedömingar, ett "platt" universum, universums framtid

Teleskop

Närmare undersökning av spektrat

Mer om stjärnor. Varför är det mörkt på natten? Varför är inga stjärnor gröna?

Stjärnbildning och planetbildning, supernovor

Galaxer, galaxernas utveckling

Ljus har tyngd

Svarta hål

Flera universa

Centrifugalkraft och gravitation

Ljusets hastighet och fenomen vid höga hastigheter.

GPS

Gyro

Rymdfärder, Länk NASA, Oxie observatorie (Tycho Brahe sällskapet), Privata rymdfärder

Casimireffekten (vakuumenergin)

Supersträngar, bran

Animateria i universum

Mörk materia (strange matter), mörk energi

Fysikens olösta problem (länk)

Människans förmågor och omstridda fenomen för människor

Omstridda fenomen, tidsfärder, UFO, Filadelfiaexperimentet

Vad är liv, andra civilisationer