Filmer   Movies
     
Spårvagn Lund. Från Clemenstorget till ESS. Från februari 2017 till december 2020    
     
Taktäckning, vasstak   Reconditioning, roof of straw
     
Natur   Nature
Del K   Part K
     
Natur, övergångar mellan årstiderna   Nature, time laps, different seasons
Filmerna är filmade på samma plats, med en eller flera veckors mellanrum.   The movies has been taken in same places, with one or several weeks between each shot.
Dalby Söderskog, vinter-vår    
Rövarekulan, vinter-vår    
Forsakar vinter-vår    
Lund vinter - vår + Vallmo    
Hallamölla, Alnarp, vinter-vår    
     
Som ovan, men med panorering.   As above, panning added.
Torna-Hällestad    
     
Som ovan, men "ändlös" zoom. Ett steg fram på stigen varje vecka.   As above, but "endless" zoom. One step ahead at the path every week.
Billebjer (mellan Lund och Dalby). Panorering respektive "ändlös" zoom.   Example of panning and "endless" zoom.
     
Förklaring till hur man gör "ändlös" zoom   Explaining how to do "endless" zoom
     
Samma plats, övergångar mellan årstiderna, i 3D   Time laps in 3D
Törringelund    
     
Redigering av 3D-film. Då jag saknar lämpliga 3D-film redigeringsprogram, gör jag enligt dessa instruktioner.   Editing of 3D movies. When not found proper 3D movie editing programmes, I do editing as those instrsuctions.
     
     
     
     
Teknik    
Per Larssons traktormuseum, Staffanstorp    
Flygmuseet, Ängelholm    
Teknik på farfars tid, Helsingborg    
Hörby Bruk    
     
3D   3D
Ånglok S:t Olof - Brösarp   Steam train S:t Olof - Brösarp
Forsakar, vår   Forsakar, spring. The highest waterfal in Skåne!
Interaktiv (prickar)   Interactive (dots)
     
3D experiment   3D experiments
Film experiment och hur Integralskärm fungerar   Movie experiments and how Integral screens works
     
Animation   Animations
En fluga på skärmen   Fly on the screen
Street wiews, Lund   Street wiews, Lund
Liberty Island   Liberty Island
Malmö by night. RGB samma linjetjocklek, olika avstånd mellan linjerna.   Malmö by night. RGB. Equal line width, various distance between lines.
Världskarta   Universal global map
The car. Om programutvecklare till datorer jobbade med bilar   The car. If programme makers to computers did work with cars.
Lätt att måla en tavla. Animationen tog en månad att göra.   Easy painting. The animation took me a month.
Omöjlig figur i Excel   Impossible figure in Excel
Omöjlig figur i Illustrator   Impossible figure in Illustrator
Omöjlig figur, smältande is. Transparent ljusmassa (Panduro) som jag bröt till kuber, placerade på en glasskiva, ficklampa bakom. Flytande transparent tvål. + lite animation.   Impossible fugire, melting ice. Transparent candle mass, which I tore to cubes, placed on a glass plate and put a flash light behind. Transparent liquid soap. And some animations.
Vattenfärg. Akvarellen blir levande.   Water colour. Painting came alive!
Painting in the street 2. Åldermansgatan, Lund. Fick hitta en plats med lagom mycket trafik och lagom mycket i skymundan. Animationen tog 2 månader att göra.   Painting in the street 2. Have to find a place with only some traffic. Animation took 2 months to do.
Space Journey. Jag har gjort sådan animering innan. Dags att damma av kunskaperna och göra om, göra bättre. Det är vad man får ut av Photoshop och Adobe Premiere Elements. En sekunds filmsekvens tog datorn några timmar att tugga igenom.   Space Journey. I have done such animation before. Time to dust off old memories and redo, hopfully better. That is what you can squeeze out from Photoshop and Adobe Premiere Elements. One seconds of film sequence took the computer several hours to create.
Space Journey i 3D. Test   Space Journey in 3D. Test
Space Journey i 3D. Pluto - Uranus. Animeringen tog 8 månader.   Space Journey in 3D. Pluto - Uranus. Animation took 8 months.
Space Journey alt 2   Space Journey alt 2
     
Instruktioner och tips   Instructions and tip
Rubik 360   Rubik 360
Rubik´s kub 3*3*3 i en glasburk   Rubik´s cube 3*3*3 in a glass jar
Filma med UV och IR filter   Filming with UV and IR filters
Ljusgjutning. Flera lager, olika färger, olika transparens. Experiment med föreställande bilder.   How to casting candels. Several layers with different colours and trasparency. Experiment to create art pictures on the candels.
Ljusgjutning med text och bilder   Casting candels. By a soldering iron: make text and picture
Hur man gör en snöglob   How to create a snow globe
Hur man gör polariserande bilder som skiftar färg   How to create polarized pictures that changing colours

 

 

Painting Films

3D Wood knots

Home